29/10/2012 ע"י tamar

ויזות הגירה לבני זוג של אזרחי ארה"ב או בעלי גרינקארד (ויזות נישואין)
ויזות הגירה לבני זוג

(האמור בלשון זכר — אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך)

אזרחי ארה"ב ובעלי גרינקארד המעוניינים להקנות לבן זוגם מעמד בארה"ב בהליך של גרינקארד, יכולים לעשות כן במספר דרכים.

למשל, אזרח ארה"ב המתחתן עם נתינה זרה השוהה באשרה במדינת ארה"ב, יכול להגיש בקשה למתן מעמד לבת זוגתו מתוך ארה"ב. בת הזוג תוכל להישאר במדינה באופן חוקי עד להשלמת ההליך, בתנאי שהיא תגיש בקשה מקבילה לשינוי סטטוס כדי להמיר את אשרת השהייה שלה בגרינקארד. יודגש כי, עפ"י דין, בקשה לשינוי סטטוס אמורה להיות מוגשת עוד בזמן שבת הזוג שוהה במדינה באופן חוקי, היינו, בטרם תפוג אשרת השהייה שלה.

ניתן להשלים את הליך ההגירה מתוך ארה"ב, כאמור לעיל, וזאת כל עוד שאין חשש ברשויות ההגירה שמבקש שינוי הסטטוס נכנס לארה"ב בוויזת תייר, לדוגמה, בכוונת תחילה להתחתן ולפתוח בהליך לקבלת מעמד מתוך ארה"ב.  כניסה לארה"ב בויזת תייר במטרה להגיש בקשה לשינוי סטטוס עלולה להיחשב ככניסה בשקר ו/או מרמה ותסכן את התהליך כולו. על כן, הגשת בקשה בדרך זו רק בכדי לקצר בהליכים ולקבוע עובדות בשטח אינה מומלצת.

הזכות לקבלת מעמד של "תושב קבע" (בעל גרינקארד) במטרה לחיות ולגור בארה"ב במחיצת הבעל האזרח, הינה זכות מותנית – והתנאי הוא כי המבקש עומד בכל הקריטריונים בחוק ושהוא אינו מוגדר כ"מנוע כניסה" לארה"ב.

יוזכר כי, למי שמנוע כניסה לארה"ב עקב שהיית יתר או שהייה בלתי חוקית, או במקרים של ניסיון כניסה למדינה/הגשת בקשה לויזה ארה"ב באמצעות מרמה או שקר, או אם למבקש יש עבר פלילי עם קלון – הוא לא יעבור את שערי המדינה ו/או יקבל מעמד אלא אם כן ישיג Hardship Waiver (סוג של מחילה) מרשויות ההגירה בארה"ב.

למידע נוסף אודות איחוד משפחות ובקשות לגרינקארד עבור בני זוג של אזרחי ארה"ב ראה גם ויזות הגירה למשפחותיהם של אזרחי ותושבי ארה"ב לעיל.

כדי שתוכל להסדיר את מעמד בת זוגתך בדרך המהירה והמתאימה ביותר, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בויזות והגירה בטרם פתיחת הליך.

 

לפרטים נוספים צור קשר