29/10/2012 ע"י tamar

ויזות הגירה למשפחות של אזרחי ותושבי ארה"ב
ויזות הגירה למשפחות

(האמור בלשון זכר — אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך)

הנושא של ויזות הגירה למשפחות אזרחי ותושבי ארה"ב נמנה בין נושאי ההגירה הכי חשובים, הן מבחינת המשפט החוקתי והן מבחינת זכויות האדם.

כמעט כל אחד יגיד כי הוא רואה את הזכות לאיחוד משפחות כזכות אבסולוטית.  האם כך?

דיני ההגירה בארה"ב נותנים ביטוי לערך העליון של איחוד משפחות.  אולם, הדין מבחין בין קטגוריה ראשונה שהיא איחוד משפחות מדרגה ראשונה של אזרח ארה"ב (בעל/אישה, ילד מתחת לגיל 21, הורה) לבין קטגוריות נוספות של איחוד משפחות בין אזרחי ארה"ב לילדיהם הרווקים והנשואים מעל לגיל 21 ו/או אחים לאזרחי ארה"ב, וכן בין תושבי קבע (בעלי גרינקארד) לבעל/אישה וילד מתחת לגיל 21 ו/או לילד לא נשוי מעל לגיל 21.

בקטגוריה הראשונה, אין מכסות ועל כן כל אחד שאינו מנוע כניסה לארה"ב יכול לעבור הליך של איחוד משפחות ולקבל גרינקארד בהליך קצר יחסית– אם הוא עומד בכל הקריטריונים תחת החוק.

לעומת זאת, בקטגוריות האחרות של איחוד משפחות יש מכסות הקבועות בחוק.  מכסות אלו נמוכות מהדרישה ועל כן נוצרות רשימות המתנה ארוכות בין שנתיים ועד ל-12 שנה!

יש לציין כי גם אם המבקש גרינקארד עומד באחת מהקטגוריות לעיל, אין זה אומר שיש לו זכות כניסה אבסולוטית למדינת ארה"ב.  למי שמנוע כניסה לארה"ב עקב שהיית יתר או שהייה בלתי חוקית, למי שניסה אי פעם בעבר לקבל ויזה או להיכנס לארה"ב במרמה – כמו גם למי שיש לו עבר פלילי עם קלון – צפויה לו הפתעה לא נעימה.  ברוב המקרים האמורים, הדרך לגרינקארד תהיה תלולה ובמקרים מסוימים אף לא ברת השגה.

במקרים של מניעת כניסה יש צורך בהשגת Waiver (מחילה) מרשויות ההגירה בארה"ב בטרם תותר כניסת המבקש.

קבלת Waiver אינה עניין שבשגרה.  בקשה ל- Waiver  כרוכה בתשלום אגרה גבוהה וכן בשכנוע כי אם לא יינתן מחילה בנסיבות העניין, ייגרם נזק ו/או עוגמת נפש חריג לאזרח המבקש מתן תושבות קבע לאשתו. על אף הקושי והכאב בפרידה מאולצת בין בני הזוג, אין הדבר נחשב כעוגמת נפש חריגה, כי אם כן, אזיי מה הטעם להגשת הבקשה? הרי כל מי שצריך לבקש מחילה בנסיבות הללו נמצא באותה הקלחת. רק אם מדובר במצב חריג וחריף במיוחד (Extreme Hardship) תאושר הבקשה ל- Waiver.

למידע נוסף אודות איחוד משפחות ובקשות לגרינקארד עבור בני זוג של אזרחי ארה"ב ראה גם ויזות הגירה לבני זוג של אזרחי ארה"ב או בעלי גרינקארד (ויזות נישואין) – בהמשך

לפרטים נוספים צור קשר