ארכיון פוסטים מקטגוריית מאמרים

30/06/2013 ע"י tamar

ויזות הגירה לבני זוג מאותו מין – מהיום זה בהחלט אפשרי!

מאת עו"ד תמר קלרפלד 30/06/2013

בתאריך 26/06/2013 פורסמה החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית הקובעת כי סעיף בחוק הפדרלי Defense of Marriage Act – DOMA, המפרש את מוסד הנישואין כברית בין הטרוסקסואלים בלבד הינו בלתי חוקי וכי מדינות ארה"ב אינן יכולות למנוע זכויות פדרליות מאזרחים הנשואים עפ"י חוק במדינות אחרות בארצות הברית המכירים בנשואים אלה.

החלטת בית המשפט העליון גם סללה את הדרך להחלטות בעניין הגירת בני זוג מאותו המין של אזרחי ארצות הברית.

חוק DOMA שנחתם בשנת 1996 ע"י הנשיא קלינטון ושפירש נישואים כברית בין הטרוסקסואלים, היה שנוי במחלוקת במדינת רבות מאז חקיקתו. בשנת 2011 הנשיא אובמה קבע כי החוק אינו חוקתי אך אמר שהוא לא יתערב ביישומו אולם המדינה לא תגן על החוק בבית המשפט.

ההחלטה ההיסטורית בעליון מתקנת עיוות רב השנים הקיים בדיני הגירה בארצות הברית וקובעת כי אזרחי ארה"ב הנשואים לבני זוג זרים מאותו המין יכולים להגיש בקשות למתן מעמד (גרין קארד) לבני זוגם אם הם מתיישבים באחת המדינות בארה"ב המכירות בנישואין בין בני זוג מאותו מין.

עד לאותו יום, בני זוג מאותו מין הנשואים גם עפ"י דין, לא היו יכולים להגיש בקשות לוויזות הגירה עבור בני זוגם. כמו כן, בני זוג נשואים באופן חוקי לא יכלו להגיש בקשה למתן ויזה ארעית לנלווים מאותה הסיבה – אין זה ברור אם החלטת העליון ישליך גם במקרים אלה.

כבר יומיים אחר החלטת בית המשפט העליון בארה"ב, רשויות ההגירה החלו ליישם את ההחלטה ואישרו ויזת הגירה לבן זוג של אזרח ארה"ב.

על אף פי החלטת בית המשפט העליון משליך על חוקי הגירה פדרליים כאמור, ככל הנראה בני זוג מאותו מין ייאלצו להעתיק את מגורים לאותן המדינות בארה"ב המכירות בנישואים אלה כדי לזכות בזכות הפדרלית בהתאם . אולם, יצוין כי ספק אם לאחר מתן הגרין קארד הקבוע, ניתן יהיה לכפות על בני הזוג את מקום המגורים בהמשך.

להלן רשימת מדינות ארה"ב בהן בני זוג מאותו מין יכולים להתחתן או יוכלו להתחתן כבר בחודשים הקרובים:

Massachusetts
California
Connecticut
Iowa
Vermont
New Hampshire
New York
Maine
Maryland
Washington
Rhode Island
Delaware
Minnesota

למידע נוסף אודות ויזות הגירה ו/או ויזות על בסיס משפחה, ויזות אירוסין ונישואין

לקבלת יעוץ בנושא צור קשר

29/10/2012 ע"י tamar

ויזות הגירה למשפחות של אזרחי ותושבי ארה"ב
ויזות הגירה למשפחות

(האמור בלשון זכר — אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך)

הנושא של ויזות הגירה למשפחות אזרחי ותושבי ארה"ב נמנה בין נושאי ההגירה הכי חשובים, הן מבחינת המשפט החוקתי והן מבחינת זכויות האדם.

כמעט כל אחד יגיד כי הוא רואה את הזכות לאיחוד משפחות כזכות אבסולוטית.  האם כך?

דיני ההגירה בארה"ב נותנים ביטוי לערך העליון של איחוד משפחות.  אולם, הדין מבחין בין קטגוריה ראשונה שהיא איחוד משפחות מדרגה ראשונה של אזרח ארה"ב (בעל/אישה, ילד מתחת לגיל 21, הורה) לבין קטגוריות נוספות של איחוד משפחות בין אזרחי ארה"ב לילדיהם הרווקים והנשואים מעל לגיל 21 ו/או אחים לאזרחי ארה"ב, וכן בין תושבי קבע (בעלי גרינקארד) לבעל/אישה וילד מתחת לגיל 21 ו/או לילד לא נשוי מעל לגיל 21.

בקטגוריה הראשונה, אין מכסות ועל כן כל אחד שאינו מנוע כניסה לארה"ב יכול לעבור הליך של איחוד משפחות ולקבל גרינקארד בהליך קצר יחסית– אם הוא עומד בכל הקריטריונים תחת החוק.

לעומת זאת, בקטגוריות האחרות של איחוד משפחות יש מכסות הקבועות בחוק.  מכסות אלו נמוכות מהדרישה ועל כן נוצרות רשימות המתנה ארוכות בין שנתיים ועד ל-12 שנה!

יש לציין כי גם אם המבקש גרינקארד עומד באחת מהקטגוריות לעיל, אין זה אומר שיש לו זכות כניסה אבסולוטית למדינת ארה"ב.  למי שמנוע כניסה לארה"ב עקב שהיית יתר או שהייה בלתי חוקית, למי שניסה אי פעם בעבר לקבל ויזה או להיכנס לארה"ב במרמה – כמו גם למי שיש לו עבר פלילי עם קלון – צפויה לו הפתעה לא נעימה.  ברוב המקרים האמורים, הדרך לגרינקארד תהיה תלולה ובמקרים מסוימים אף לא ברת השגה.

במקרים של מניעת כניסה יש צורך בהשגת Waiver (מחילה) מרשויות ההגירה בארה"ב בטרם תותר כניסת המבקש.

קבלת Waiver אינה עניין שבשגרה.  בקשה ל- Waiver  כרוכה בתשלום אגרה גבוהה וכן בשכנוע כי אם לא יינתן מחילה בנסיבות העניין, ייגרם נזק ו/או עוגמת נפש חריג לאזרח המבקש מתן תושבות קבע לאשתו. על אף הקושי והכאב בפרידה מאולצת בין בני הזוג, אין הדבר נחשב כעוגמת נפש חריגה, כי אם כן, אזיי מה הטעם להגשת הבקשה? הרי כל מי שצריך לבקש מחילה בנסיבות הללו נמצא באותה הקלחת. רק אם מדובר במצב חריג וחריף במיוחד (Extreme Hardship) תאושר הבקשה ל- Waiver.

למידע נוסף אודות איחוד משפחות ובקשות לגרינקארד עבור בני זוג של אזרחי ארה"ב ראה גם ויזות הגירה לבני זוג של אזרחי ארה"ב או בעלי גרינקארד (ויזות נישואין) – בהמשך

לפרטים נוספים צור קשר

ע"י tamar

ויזות הגירה לבני זוג של אזרחי ארה"ב או בעלי גרינקארד (ויזות נישואין)
ויזות הגירה לבני זוג

(האמור בלשון זכר — אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך)

אזרחי ארה"ב ובעלי גרינקארד המעוניינים להקנות לבן זוגם מעמד בארה"ב בהליך של גרינקארד, יכולים לעשות כן במספר דרכים.

למשל, אזרח ארה"ב המתחתן עם נתינה זרה השוהה באשרה במדינת ארה"ב, יכול להגיש בקשה למתן מעמד לבת זוגתו מתוך ארה"ב. בת הזוג תוכל להישאר במדינה באופן חוקי עד להשלמת ההליך, בתנאי שהיא תגיש בקשה מקבילה לשינוי סטטוס כדי להמיר את אשרת השהייה שלה בגרינקארד. יודגש כי, עפ"י דין, בקשה לשינוי סטטוס אמורה להיות מוגשת עוד בזמן שבת הזוג שוהה במדינה באופן חוקי, היינו, בטרם תפוג אשרת השהייה שלה.

ניתן להשלים את הליך ההגירה מתוך ארה"ב, כאמור לעיל, וזאת כל עוד שאין חשש ברשויות ההגירה שמבקש שינוי הסטטוס נכנס לארה"ב בוויזת תייר, לדוגמה, בכוונת תחילה להתחתן ולפתוח בהליך לקבלת מעמד מתוך ארה"ב.  כניסה לארה"ב בויזת תייר במטרה להגיש בקשה לשינוי סטטוס עלולה להיחשב ככניסה בשקר ו/או מרמה ותסכן את התהליך כולו. על כן, הגשת בקשה בדרך זו רק בכדי לקצר בהליכים ולקבוע עובדות בשטח אינה מומלצת.

הזכות לקבלת מעמד של "תושב קבע" (בעל גרינקארד) במטרה לחיות ולגור בארה"ב במחיצת הבעל האזרח, הינה זכות מותנית – והתנאי הוא כי המבקש עומד בכל הקריטריונים בחוק ושהוא אינו מוגדר כ"מנוע כניסה" לארה"ב.

יוזכר כי, למי שמנוע כניסה לארה"ב עקב שהיית יתר או שהייה בלתי חוקית, או במקרים של ניסיון כניסה למדינה/הגשת בקשה לויזה ארה"ב באמצעות מרמה או שקר, או אם למבקש יש עבר פלילי עם קלון – הוא לא יעבור את שערי המדינה ו/או יקבל מעמד אלא אם כן ישיג Hardship Waiver (סוג של מחילה) מרשויות ההגירה בארה"ב.

למידע נוסף אודות איחוד משפחות ובקשות לגרינקארד עבור בני זוג של אזרחי ארה"ב ראה גם ויזות הגירה למשפחותיהם של אזרחי ותושבי ארה"ב לעיל.

כדי שתוכל להסדיר את מעמד בת זוגתך בדרך המהירה והמתאימה ביותר, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בויזות והגירה בטרם פתיחת הליך.

 

לפרטים נוספים צור קשר

24/10/2012 ע"י tamar

הפרת תנאי הויזה – אשרת שהייה בארה"ב וההשלכות הנגררות

מאת עו"ד תמר קלרפלד 24/10/2012

נושא בסיסי ביותר בדיני ויזות והגירה ארה"ב הנו, הפרת תנאי הויזה ו/או אשרת שהייה בארה"ב וההשלכות הנגררות במקרים של שהיית יתר ו/או שהייה בלתי חוקית כגון ביצוע עבודה ללא היתר וכיוב'.

אחת השאלות הנפוצות ביותר שנתקלתי בנושא הינה "שהיתי בארה"ב מעבר לזמן שהותר לי בטופס 94-I  מה עליי לעשות? (או, מה ההשלכות?)"

קודם כל, מי שאינו מרבה לנסוע לארה"ב ישאל אולי בצדק, "מה זה בכלל טופס 94-I"?  מי שיותר בקיא ישאל גם "מה קורא אם הטופס אבד לי או אם אני מעלים אותו ביציאה מארה"ב?  האם אי השבת הטופס יפתור לי את הבעיה של שהיית יתר"?

על כן,  ה-94-I הנו טופס שממלאים במטוס לפני הנחיתה בארה"ב.  המבקש אשרת כניסה לארצות הברית מגיש את הטופס במשטרת הגבולות.

משטרת הגבולות בודקת, בין היתר, את הכניסות הקודמות של המבקש לארה"ב ופרטים נוספים. אם הכל נראה לה כשורה היא מחתימה את הדרכון ואת טופס ה- 94-I  ונותנת אישור תוקף שהייה ואישור סוג השהות המותרת.

שהייה מעבר לתקופה המותרת ב- 94-I  או פעילות שונה מזו המותרת עפ"י אשרת כניסה לארה"ב תחשב להפרת תנאי הויזה ומבטלת את הויזה בדרכון באופן אוטומטי – אין קשר לעובדה שהמבקש קיבל "חותמת שחורה" פיזית בדרכון או לא.

יש מספר מצבים שכדאי להפנים:

  • שהייה מעבר לתוקף הרשום ב- 94-I  (אפילו ביום אחד) נחשבת לשהייה בלתי חוקית ומבטלת את ה- ויזה לארה"ב בדרכון.
  • שהייה מעבר לתוקף הרשום ב- 94-I ומעל ל- 180 יום תגרום לפסילת הויזה ומניעת כניסה למדינת ארה"ב לתקופה של שלוש שנים.
  • שהייה מעבר לתוקף הרשום ב- 94-I ומעל לשנה, תגרום לפסילת כשרות ומניעת כניסה למדינת ארה"ב לתקופה של עשר שנים.
  • עבודה בארה"ב ללא אשרת עבודה לארצות הברית מרשויות ההגירה, תגרום לביטול הויזה ומניעת כניסה לארה"ב לתקופה של 5 שנים או יותר.
  • ביצוע עבירה בארה"ב או בישראל (או מדינה אחרת) עלול להוות מניעת כניסה לארה"ב לצמיתות או לתקופה מסויימת אלא אם כן תוענק לך מעין מחילה או כפי שנקרא באנגלית "waiver" מראש ע"י רשויות ההגירה בארה"ב.
  • ניסיון לקבל ויזה או ניסיון כניסה לארה"ב באמצעות שקר או במרמה, עלול להוות מניעת כניסה לצמיתות.

המצבים המתוארים אינם משתנים גם אם המבקש ניסה להיכנס לארה"ב לאחר חריגה וסורב כניסה. לעיתים רשויות ההגירה בארה"ב אף לא יעלו על החריגה הקודמת של המבקש. אולם, ברוב המקרים (או כמו שאומרים במוקדם או במאוחר), כן יעלו על החריגה באחד הניסיונות להיכנס לארה"ב לאחר החריגה. ככלל, כשמבקש ניצב מול משטרת הגבולות עם רקע של חריגה או חריגות בביקורים קודמים, לא תותר כניסתו לארה"ב. הסיבוב בגבול והחזרת המבקש ארצה אחרי חקירה מעייפת ומבאסת, לעיתים רבות מלווה בחותמת איסור כניסה ל- 5 שנים, 10 שנים ואף לצמיתות.  עובדה זו בהחלט אינה מטיבה עם המצב המתואר לעיל, אלא מהווה עוד מהלומה שעלולה לפגוע בסיכויים לזכות בויזה אי פעם בעתיד.  גם לאחר שתפוג תקופת האיסור, ייתכן והסיבוב בגבול עלול לטרפד את סיכויי המבקש לקבל waiver (מעין מחילה זמנית ובתנאים מגבילים המאפשרת כניסה לארה"ב בתקופת הפסילה).

כפי שנרמז, במקרים רבים ניתן להתגבר על הפסילה באמצעות waiver –  שהיא המחילה המתוארת, אולם הדבר אינו מובן מאליו והבקשה ל-waiver צריכה להיות מתועדת היטב ומאוד משכנעת על מנת שקונסול ארה"ב יסכים להעביר אותה לקבלת אישור מחו"ל. יש גם סוגים שונים של waivers ולא כל מקרה מתאים לכל סוג של פסילה (ובפרט אם מדובר על עבירות קלון ו/או עבירות סמים).

אם נופלים באחד המצבים המתוארים לעיל, כגון שהיית יתר או שהייה בלתי חוקית בארה"ב, או אם יש למבקש עבר פלילי כלשהו, רצוי מאוד להתייעץ עם עו"ד המתמחה בויזות והגירה לארה"ב, בטרם הגשת בקשה סתמית לויזה חדשה או בטרם עלייה על מטוס,  וזאת כדי למזער את הנזק ולמנוע את אי הנעימות הכרוכה בפסילת כשרות הכניסה ו/או עלויות הכרוכות באי מתן כניסה לארה"ב במצבים המתוארים.

(ראו גם שאלות נפוצות, שהיית יתר, שהייה בלתי חוקית)

לשמיעת הרצאה מוקלטת בנושא ההשלכות הנגררות לשהיית יתר ושהייה בלתי חוקית בארה"ב.

 

למידע נוסף או כדי לקבוע פגישה צור קשר