חוק הסבא ארה"ב

התנאים לקבלת אזרחות למי שנולד לאזרח ארה"ב נקבעים עפ"י תנאי החוק שחלו במועד לידתו.

חוק הסבא ארה"ב הינו כינוי לחוק בשם Child Citizenship Act of 2000 המגדיר את תנאי החוק (נכון להיום) לרכישת אזרחות של ילדי אזרחי ארה"ב המתגוררים מחוץ לגבולות ארצות הברית.

הכינוי חוק הסבא, נוצר עקב חקיקה המתקנת את הסעיפים 320 ו-322 לחוק ההגירה ואזרחות – Immigration and Nationality Act הקובעת את התנאים להקניית אזרחות לילדי אזרחי ארצות הברית ובין היתר ילדי אזרחי ארצות הברית המתגוררים מחוץ לגבולות המדינה וילדי ארצות הברית המאומצים.

בטרם חקיקת חוק הסבא:

אזרחי ארה"ב המתגוררים קבע מחוץ למדינה היו יכולים לרשום את ילדיהם הביולוגיים כאזרחי ארה"ב רק בתנאי כי הוכיחו שהם התגוררו בארצות הברית חמש שנים לפני לידת ילדיהם – וכי שנתיים מתוכן לפחות היו מעל לגיל 14. החוק דאז גם לא הגביל את הרישום לגיל הילד. כלומר, גם היום ילד ביולוגי שנולד לאזרח ארה"ב עד כ- 15 שנה לפני חקיקת חוק הסבא, החל מתאריך 14/11/1986 ו-עד27/02/2001, יכול להירשם בקונסוליה כאזרח אם הוא יכול להרים את נטל ההוכחה הנדרש לכך לשביעת רצונו של הקונסול. כמו כן, הדרך עדיין סלולה בפני ילד ביולוגי של אזרח ארצות הברית שנולד אף לפני 14/11/1986, אולם בתנאים שונים.

חוק הסבא תיקן את החוק

והגביל את הגיל לרכישת אזרחות לגיל 18 עבור ילדי אזרחי ארה"ב שנולדו אחרי שנכנס תוקפו של החוק. אולם, במקביל חוק הסבא פתח אפשרויות אחרות לרכישת אזרחות לילדים מאומצים של אזרחי ארה"ב וגם לילדים של אזרחי ארה"ב (מתחת לגיל 18) שלא התגוררו בארה"ב מספיק שנים (אם בכלל) כדי לרשום את ילדיהם כאזרחים. התיקון לחוק מאפשר לילדי אזרחי ארה"ב מתחת לגיל 18, להגיש בקשה לקבלת אזרחות ארצות הברית על בסיס השהייה המקבילה של הסבא או הסבתא, אזרח ארה"ב (על כן, הכינוי חוק הסבא).

חוק הסבא במקביל גם מקל על ילדי אזרחי ארה"ב הביולוגיים אשר הוריהם והורי הוריהם האזרחים לא עמדים בתנאי שנות המגורים בארה"ב וכן על ילדי אזרחי ארה"ב המאומצים, ומעניק אזרחות באופן אוטומטי לילדי אזרחי ארה"ב הנכנסים לארצות הברית יחד עם ההורה האזרח למטרת מגורי קבע (גרין קארד).

על כן, חוק הסבא לרוב הטיב והרחיב את האפשרות לקבלת אזרחות עבור ילדי אזרחי ארה"ב אולם גם הגביל את האפשרות לקבלת אזרחות מתוקף תיקון החוק לילדים מתחת לגיל 18.

לקבלת ייעוץ משפטי בנושאי אזרחות, ויזות והגירה לארה"ב צור קשר