אזרחות ארה"ב

אזרחות ארה”ב – איך ובאילו תנאים מקבלים אותה?

 

***לקבלת עדכון לגבי הקפאת תהליכי הגירה לארה”ב בעקבות משבר קורונה עברו לעמוד: השהיית הגירה לארצות הברית

 

משרד עורכי דין קלרפלד מטפל בבקשות לקבלת אזרחות בארה”ב ובישראל

איך מקבלים אזרחות ארה”ב?

אזרחות ארה”ב נרכשת בכמה דרכים, אם בדרך של הליך התאזרחות לתושבי קבע ואם בדרך של לידה בארה”ב ו/או לידה לאזרח ארצות הברית.

לידה בארצות הברית ככלל מקנה אזרחות אוטומטית לתינוק

לא כך זה נכון בכל מדינה, כמו למשל לידה בישראל.  לידה בישראל אינו מקנה אזרחות אוטומטית לנולד אלא אם כן הוא נולד לאזרח ישראל ובהתאם לחוק האזרחות והתקנות.

על כן, לידה בארה”ב זו דרך אחת לרכוש אזרחות. זכאים נוספים לאזרחות הם ילדי אזרחי ארה”ב שנולדו מחוץ לארה”ב. האזרחות במקרה זה מותנית למי שנולד לאזרח אולם תאריך הלידה קובע באיזה תנאים אם בכלל, האזרחות נרכשת. החקיקה בעניין אזרחות לילדי ארה”ב השתנתה כמה וכמה פעמים במשך השנים כך שהזכאות לאזרחות נבדקת בהתאם לחוק שחל באותו תאריך של הלידה ובתנאי החוק באותה העת. החקיקה גם מתייחסת למעמד האישי של האזרח בעת הלידה של המועמד לאזרחות והן לעניין הדרך בה הוא נולד: בהפריה מלאכותית, בתרומות זרע ו/או ביציות וכיוב’.

השינויים בחוק האזרחות

החל משנת 1986, ילד שנולד לאזרח ארה”ב מחוץ לארה”ב, אשר התגורר במדינת ארה”ב במשך 5 שנים (שנתיים לפחות אחרי גיל 14) זכאי לאזרחות. אולם, בשנת 2000 נחקק חוק חדש בשם Child Citizenship Act – CCA אשר בו זמנית מרחיב ומצמצם את הקניית האזרחות לילד של אזרח ארה”ב. מצד אחד נוספה אפשרות לקבלת אזרחות במקרים בהם ההורה האזרח לא התגורר בארה”ב בהתאם לזמן הנדרש דרך סבא או סבתא אזרחים שהתגוררו בארה”ב חמש שנים לפחות (שנתיים אחרי גיל 14) ומצד שני צמצמו את העברת האזרחות לילדי אזרחי ארה”ב למי שרוכש את האזרחות לפני גיל 18. חוק ה-CCA גם מקנה אזרחות לילדי אזרחים שאינם ממלאים את התנאים האמורים לעיל בדרך של כניסה לארה”ב במעמד של תושבות קבע בליווי ההורה האזרח.

אפשר גם לפנות לדף האתר בעניין התאזרחות וכן לעניין אזרחות לילדי אזרחי ארה”ב ניתן לפנות לדף האתר השני בעניין אזרחות.

כמו כן, ניתן לפנות בנושא גם לאתר באנגלית (ראה גם שאלות נפוצות בעניין אזרחות וכן שאלות נפוצות באנגלית).

 

לפרטים נוספים צור קשר