התאזרחות בארה"ב

התאזרחות בארה"ב – איך מגיעים לזה?

משרד עורכי דין קלרפלד מטפל בכל הקשור לבקשות לקבלת אזרחות ארה"ב של ילדי אזרחי ארה"ב ושל תושבי קבע (גרין קארד).

איך מתאזרחים כאשר לא מדובר באזרחות מלידה?

אזרחות נרכשת הן בלידה והן בהליך התאזרחות מול רשויות ההגירה לאחר הגשת הבקשה להתאזרחות ולאחר תקופה מסוימת של ישיבת קבע של בעל גרין קארד בארצות הברית.  תקופת השהייה הנדרשת תלויה בדרך בה נרכש מעמד תושבות הקבע במקור.

למידע נוסף או כדי לקבוע פגישה צלצלו אלינו: 

09-8995871

בעלי גרין קארד שקיבלו את מעמדם עקב נישואין לאזרחי ארה"ב, היושבים באופן קבוע בארצות הברית לתקופה של שלוש שנים לפחות ויכולים להוכיח כי הם עדיין נשואים וחיים עם האזרח\ית, ושיש להם מרכז חיים במדינת ארה"ב (הוכחה במסמכים) ולא יצאו את גבולות ארה"ב לתקופה העולה על שישה חודשים רצופים בסמוך למועד הגשת הבקשה – יוכלו להגיש בקשה להתאזרחות, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, ולקבל אזרחות אחרי שעברו מבחן אזרחות, ראיון וטקס השבעה.

התנאים להתאזרחות דומים לבעלי תושבות קבע אחרים בארצות הברית אולם, בעל גרין קארד שלא קיבל את מעמדו עקב נישואין לאזרחית ארה"ב ונשוי לאותה האזרחית בעת הגשת הבקשה להתאזרחות, רשאי להגיש בקשה רק לאחר חמש שנות שהייה רצופה במדינת ארצות הברית. המתאזרח במקרה זה צריך להביא הוכחות לעניין השהייה הרצופה, מרכז חיים, היעדר עבר פלילי וכיוב' בעת הגשת הבקשה לאזרחות.

החוק מגדיר מהי שהייה רצופה ומאפשר גם ספירת חלק מהזמן במצבים שבעל הגרין קארד שוהה בחו"ל ב"אישור" (לבעלי Reentry Permits) ובתנאים מסוימים גם לאדם ששוהה מחוץ לגבולות המדינה לתקופות העולות על שישה חודשים רצופים כאשר הדבר לא היה בשליטתו (במקרים של מחלות או סיבות אחרות שגרמו לעיכוב בשובו של בעל הגרין קארד לארצות הברית). יש לקחת בחשבון כי "הכשרת" תקופות אלה הינו בשיקול דעתם הבלעדי של רשויות ההגירה ואינו דבר שמובן מעליו.

במדינת ארצות הברית, כל גבר שהוא אזרח או תושב קבע חייב על פי החוק להירשם בלשכת הגיוס לצבא ארה"ב אלא אם כן הוא פטור עפ"י דין. על כן, כל גבר שקיבל גרין קארד לפני גיל 26 צריך להוכיח כי הוא נרשם ללשכת הגיוס בארה"ב בטרם הגשת הבקשה להתאזרחות.

ראו פרטים נוספים בשפה האנגלית –  לאתר באנגלית לחצו כאן

ראו גם שאלות נפוצות בנושא אזרחות ו- שאלות נפוצות באנגלית

למידע נוסף או כדי לקבוע פגישה צלצלו אלינו: 

09-8995871

או צרו קשר ונחזוא אליכם במהירה.