ESTA

היום המיוחל מתקרב. בבשורה משמחת של מזכיר מדינת ארה"ב, הפטור מוויזה לארה"ב יחול על אזרחי ישראל החל מ-30 לנובמבר 2023, עם סיום הבחינה הסופית ועמידת מדינת ישראל בכל התנאים הכרוכים בכך. עם כניסת

ESTA

המעמד לתוקף, כל ישראלי העומד בתנאי הסף יוכל דרך האינטרנט להגיש בקשה לאישור ESTA לתקופה של שנתיים כל פעם ובעלות מינימלית של כ-$20 וזאת מבלי צורך להגיש בקשה פורמלית דרך מחלקת ויזות של השגרירות בארץ.

אולם, לא כל ישראלי יוכל להינות מהסדר זה ובין היתר, למי שיש עבר פלילי, סירוב לוויזה או סירות כניסה לארה"ב, הסטוריה של שהיית/ות יתר בארה"ב, עלולים לגלות כי לא יאושר להם ESTA. אם סירוב המערכת לאשר ESTA, יופנה המבקש למחלקת ויזות בשגרירות/קונסוליה ארהי"ב לשם הגשת בקשה לוויזה בדרך המקובלת.

במקרים חריגים כאלו, רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום לפני פנייה למחלקת ויזות בשגרירות ארה"ב.

יוזכר כי במקרים שנזכרו לעיל ובמקרים נוספים נדרש עיון פרטני על ידי מחלקת ויזות ארה"ב והבדיקה עשויה להיארך זמן רב ובפרט במקרים בהם המבקש זקוק ל- waiver (מעין מחילה) בשל החסם הקונקרטי בנסיבותיו.

לקריאה נוספת בנדון ראה לינק