דיני נזיקיןדיני נזיקין

דיני נזיקין מתייחסים לנזק הנגרם לאדם, אם לגופו או אם לרכושו, בידי אדם או גורם אחר והטעון פיצוי להשבת המצב לקדמותו ככל שניתן לעשות כן אם בתשלום כספי ואם בצווי עשה או צווי מניעה (צו לא תעשה).

יש מדינות בהi בית המשפט פוסק מה המוגדר כפיצויים עונשיים (Punitive Damages). במדינת ישראל אין פיצויים עונשיים אלא פיצויים על נזק ממשי שנגרם והוכח.

סוגי הנזק רחבים ומתייחסים לנזקים הנגרמים עקב מטרדים, הטעיה, מעשים או מחדלים שבוצעו כנגד אדם או רכושו, אם בכוונה או אם ברשלנות. כשהאדם הסביר לא היה פועל כפי שפעל המזיק וכיוב'. יכול שהנזק נגרם בתאונות למיניהן כגון תאונות דרכים או על ידי דיבה ולשון הרע, ע"י גרם הפרת חוזה בין צדדים וגם באי קיום חובה המוטלת על פי חוק. כמו כן, ניתן לתבוע בנזיקין עוולות כגון תקיפה, כליאת שווא (מניעת חרותו של אדם), הסגת גבול במקרקעין או מיטלטלין ו/או במעשיו או מחדליו של גורם – אם באש, אם בידי בעלי החיים שלו ועוד. ישנן עוולות נוספות רבות גם בתחומי קניין רוחני (עוולות מסחריות ועוולות הנובעות מהפרות זכויות יוצרים וכיוב').

אם אדם נהרג או נפטר עקב מעשיו או מחדליו של גורם אחר או אם נגרם לאדם נזק והוא היה שרוי בהליכים משפטים עת פטירתו, אזי עזבונו יכול להמשיך את ההליך המשפטי או ליזום תביעת נזיקין הקשורה לאותו הנזק על היקפו ועל תוצאותיו.

יצוין כי גם אם נגרם נזק בשל מעשיו או מחדליו של עובד ציבור וגם אם העובד עצמו יהנה מחסינות במקרה הקונקרטי – אין זה פוטר את המדינה מאחריות שילוחית למעשיו או מחדליו של עובדי ציבור וניתן במקרים מסויימים לתבוע את המדינה בשל הנזק שנגרם במקרים שונים.

ישנן הגנות מפני תביעות בנזיקין ועל כן, אם הוגשה נגדך תביעה בנזיקין או אתה סבור כי מעשיך או מחדליך עלולים לגרום נזק או יחשוף אותך לתביעה בנזיקין, רצוי מאוד לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד המתמחה בתחום דיני נזיקין.

משרד עורכי דין קלרפלד מציע היקף שירותים רחב בתחום דיני נזיקין לרבות שליחת מכתבי התראה, הגשת תביעות משפטיות וכן ייצוג משפטי בבית המשפט למי שנגדו הוגשה תביעת נזיקין.

למידע נוסף אודות הדין האזרחיהדין המנהלידיני משפחה ודיני עבודה כנסו לאתר www.klarfeldlaw.com

למידע נוסף ו/או כדי לקבוע פגישת ייעוץ צור קשר