ויזות נישואים לבני זוג חד מיניים או למעשה ויזות מכל הסוגים לבני זוג נשואים חד מיניים

בעקבות פסק הדין בבית המשפט העליון לצדק בארה"ב, Windsor v. United States, חלו כמעט באופן מיידי שינויHם מהותיים במדיניות ובפירוש חקיקת ההגירה בארצות הברית.

כיום, עפ"י הנחיות מזכיר המדינה רשויות ההגירה החלו בשיקול מחדש של יישום חוקי ההגירה ברוח ההלכה החדשה והתקדימית של בית המשפט העליון בארה"ב.

כזכור, בהלכת ווינדזור, בית המשפט קבע כי סעיף בחוק Defense of Marriage Act הקובע כי ברית נישואין מתקיימת רק בין בני זוג ממינים שונים אינה חוקתית.  עם ביטול סעיף החוק החלו בתי המשפט להגירה בארה"ב לפעול ברוח ההלכה החדשה באופן מיידי וכבר באותו היום בו פורסמה ההלכה נקבע כי לאזרח ארה"ב הנשוי כדין לאזרח זר מאותו המין יש זכות זהה לאזרח ארה"ב המגיש בקשה למתן מעמד של תושבות קבע לבני זוגם, אזרחים זרים, הנשואים בנישואין הטרוסקסואליים.

יודגש כי לא חל כל שינוי לגבי בני זוג שאינם נישואים באופן חוקי במדינה בה נערך טקס הכלולות. כלומר – השינוי חל רק על בני זוג הנשואים כדין במדינה בה התחתנו.

איך זה משליך על בקשות לויזות מסוגים אחרים כשלא מדובר בוויזת הגירה?

על כן, עפ"י הנחיות משרד החוץ של ארה"ב ורשויות ההגירה השינוי גם חל לגבי בני זוגם הנשואים לזכאי ויזות ארעיות בקטגוריות שונות כגון: ויזות סטודנטים, ויזות עבודה וכיוב'.  הדין זהה לילדים חורגים של אותו בעל ויזה בנסיבות העניין. כמובן, הכל בהתאם לחוק הקיים כשמדובר בתנאים וראיות הנדרשים להנפקת הויזה באותה הקטגוריה.

כמו כן, אם בני זוג חד מיניים התחתנו במדינה שאינה מכירה בנישואין בין בני זוג חד מיניים, ואינם מעוניינים לנסוע למדינה אחרת אשר כן מכירה בנישואין אלו, על מנת להתחתן, ניתן להגיש בקשה לויזה אירוסין.

בהתאם להנחיות משרד החוץ של ארה"ב הכללים החדשים חלים על בני זוג חד מיניים הנשואים באופן חוקי (כאמור לעיל) והמתכוונים להתגורר במדינה בארה"ב גם אם אותה המדינה אינה מכירה בנישואים בין בני זוג חד מיניים. נישואים כאמור לעיל היו מוכרים עד לאחרונה רק ב- 23 מדינות ארה"ב בלבד, אולם ביוני 2015 בהחלטה תקדימית החליט בית המשפט העליון בארה"ב כי הגבלת נישואין לבני זוג הטרוסקסואלים בלבד מהווה פגיעה חוקתית בזכותם של בני זוג חד מיניים להינשא.

למידע נוסף ניתן לפנות לעמודים:  ויזות משפחה, ויזות אירוסין, סוגי ויזות

לקביעת פגישת ייעוץ צור קשר