ויזות סחר ומשקיעים לארה"ב ויזת עבודה לארה”ב , ויזת סחר, ויזת משקיעים, E1, E2

מדינת ארה”ב מעניקה ויזות עבודה ארעיות מסוג E לאזרחי מדינות בהן קיימת אמנה הדדית בינה לבין מדינת ארה”ב בתחום הסחר (1-E) ו/או בתחום ההשקעות (2-E) .

ויזה מסוג E מאפשר לחברה או למשקיע, בהתאם לנסיבות העניין, להעביר עובד למדינת ארה”ב לשהייה ממושכת לצורך קידום האינטרסים הכלכליים בין שתי המדינות בתחום הרלוונטי.

ויזה E1 מוענקת ליבואנים וליצואנים ישראלים. יש להוכיח בין היתר כי מדובר בסחר משמעותי וממושך וכן שהסחר עם ארה”ב עומד על לפחות 50% מסה”כ הסחר הבינלאומי של החברה הישראלית.

ויזה E2 מוענקת למשקיעים במדינת ארה”ב, בעלי דרכונים/אזרחות של מדינות החתומות על אמנת משקיעים עם מדינת ארצות הברית. את רשימת המדינות החתומות על אמנות סחר ומשקיעים ניתן למצוא באתר האינטרנט של מדינת ארה”ב. אולם, לצורך הדיון כאן נבהיר כי בין ישראל וארה”ב עדיין אין הסדר כזה, אם כי הדבר נמצא בהליכים מתקדמים (ראה בהמשך). יש מקרים רבים שיש חלופות שונות למשקיעים ישראלים ועל כן יש טעם לבדוק עם עו”ד להגירה לארה”ב אם יש קטגוריה חלופית המתאימה בנסיבות העניין.

על כן, לחברות ישראליות העוסקות בסחר עם מדינת ארצות הברית כדאי לשקול את האפשרות להגיש בקשה לויזה מסוג E1 עבור עובדיהן – או לבדוק חלופה אחרת אם הסחר עדיין לא הבשיל לאפשרות כזו.  לבעלי אזרחות זרה של מדינה החתומה על אמנת משקיעים עם מדינת ארה”ב קיימת כבר אופצייה להגיש בקשה לויזה משקיעים מסוג E2, בתנאי שעומדים בכל הדרישות לקטגוריה הזו תחת החוק.

שאלה נפוצה מאוד היא: מתי כבר יוכלו ישראלים לגיש בקשות לויזות משקיעים לארה”ב?

בתאריך 19.03.2012 הצעת חוק (H.R. 3992) הובאה להצבעה בקונגרס ארה”ב.  הצעת החוק בעניין מתן ויזת משקיעים לארה”ב מישראל קיבלה אישור בבית הנבחרים ברוב גדול וללא מתנגדים, אושרה בסנאט ואושרה כחוק בחתימת נשיא ארצות הברית. אולם, החוק מבוסס על אמנה והדדיות בין המדינות ועדיין לא עבר הליך פרוצדורלי בין המדינות ועל כן עדיין לא מיושם. ניתן לעקוב אחרי ההתקדמות באתר שגרירות ארצות הברית בישראל.

כאמור, נוסח החוק קובע כי מדינת ישראל תצורף לרשימת המדינות שאזרחיהן זכאים לקבלת מעמד של E-2 ובתנאי הדדיות של מתן מעמד דומה לאזרחי ארה”ב בתחום מדינת ישראל.

בקרוב, קונסוליה ארצות הברית בישראל עתיד לדון בבקשות לוויזה מסוג E2 לישראלים עקב החלטת ממשלת ישראל לעניין יישום ויזה הדדית לאזרחי ארה”ב המעוניינים להשקיע בישראל.

ראו גם רשימת המדינות החתומות על אמנות הדדיות לסחר ו/או להשקעה

למידע נוסף ו/או לקביעת פגישת ייעוץ בנושא של ויזת משקיעים לארה”ב צרו קשר