שהיית יתר בארה"ב

שהיית יתר בארה"ב או באנגלית overstay, או שהייה מעבר לזמן המותר, מבטלת לכם את הויזה שבדרכון באופן אוטומטי – אם תגיעו לגבולות מדינת ארה"ב ומשטרת הגבולות תראה במערכת כי שהיתם מעבר לזמן המותר באחד הביקורים הקודמים לארה"ב, לא תותר כניסתכם למדינה ובמקרים רבים תהיו מנועי כניסה לתקופה ממושכת לאחר מכן אלא אם כן תזכו במחילה/ויתור (waiver) מרשויות הגירה ארה"ב בטרם בקשה לכניסה לאחר מכן.

שהיית יתר, אפילו ביום אחד, מבטלת את הויזה בדרכון, אולם: שהיית יתר של למעלה מ-180 יום ופחות משנה תגרום למניעת כניסה של שלוש שנים. שהיית יתר של למעלה משנה תמנע את כניסתכם לתקופה של עשר שנים. אל תטעו – בנסיבות אלה הויזה בדרכון שלכם מבוטלת גם אם הרשות טרם שמה עליה יד וביטלה אותו פיזית. משטרת הגבולות של ארצות הברית לא תתיר כניסה עם ויזה שבוטלה ברשומותיה בעקבות שהיית יתר.

הגשת בקשה להארכת השהייה בארה"ב אינה מקנה כל זכות שהייה עד תום ההליך. אם הגשתם בקשה וטרם קיבלתם תשובת הרשות בטרם פג תוקפו של ה- I-94 (תוקף אשרת השהייה) רצוי לצאת מגבולות המדינה עד למועד שנקוב לך בדרכון.  מי שלא עושה כן מסתכן בביטוח הויזה בדרכון היות וקבלת תשובה חיובית בלבד יכשיר תקופה מעבר למועד הנקוב בטופס I-94. מכתב בו כתוב שיש לך 30 יום לעזוב את המדינה אף הוא לא מכשיר תקופה בלתי מאושרת אלא מאפשר לכם לצאת מגבולות המדינה בטרם יפתחו בהליכי גירוש נגדכם.

כידוע, יש חזקה בדיני הגירה ארה"ב הקובעת כי כל מי שמבקש ויזה ארעית (למטרת ביקור בלבד) מתכוון להגר למדינה – ועליו הנטל להוכיח כי יש לו מרכז חיים הקושר אותו לישראל והמחזיר אותו לישראל לאחר ביקור קצר בארה"ב. הנטל כבד במיוחד לאחר שהיית יתר ואף לאחר שהיות ארוכות, ממושכות ותכופות. במקרים רבים, בשל תכיפות הנסיעות ו/או שהיות ארוכות בלבד תסורב ויזה או חידוש ויזה אלא אם כן יהיה בידיכם להוכיח את טיב הנסיעות והקשר לארץ. קל וחומר אם כבר בוטלה הויזה ו/או סורבתם כניסה לארה"ב.

רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה בכל מקרה של שהיית יתר, שהייה בלתי חוקית או חשש לבעיה בהצגת ההוכחות.

לחץ כאן למידע נוסף בעניין שהיית יתר.

לקבלת מידע נוסף או לקביעת פגישת ייעוץ צור קשר