מחילות Waivers

מדובר בבקשה מרשויות ארה"ב המוגשת באמצעות הקונסול למחילה או ויתור (זמני בדרך כלל) על העבירה או מניעה אחרת בגינה נאסרה כניסת מבקש הויזה לארה"ב.

ישנן סיבות רבות לעיכוב במתן ויזות ו/או לסירוב מתן ויזה לארצות הברית.  משרד עורכי דין קלרפלד מעניק ייעוץ בסוגייה כדי לסייע בסילוק המניע או הגורם לסירוב לרבות הכנת בקשות למחילה (waivers) במקרים בהם המבקש עומד בקריטריונים לכך עפ"י דין.

אם קיבלתם סירוב לבקשת וויזה או מנעו את כניסתכם לארצות הברית (מסורב כניסה) בשל הטענה כי אינכם זכאים להיכנס למדינה, יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בויזות לארה"ב בטרם הגשת בקשה חדשה לקבלת ויזה – גם (ובפרט) אם במשטרת גבולות המדינה ביטלו לכם את הוויזה בדרכון ואמרו לכם מפורשות כי ניתן להגיש בקשה חדשה בקונסוליה במקום מושבכם.  המניע לכניסתכם לא יעלם רק משום שאמרו לכם במשטרת הגבולות שניתן להגיש בקשה חדשה.  בקשה חדשה בטרם היערכות מתאימה מראש תוביל לסירוב נוסף.

במקרים מסוימים ובהיערכות מתאימה ניתן להגיש בקשה חדשה לוויזה שתתקבל.  אולם, במקרים רבים הבקשה תיענה בסירוב אם לא תוגש ותאושר בקשה למחילה/ויתור (Waiver of Ineligibility)

Waiver – ויתור או מחילה זמנית או קבועה מרשויות המדינה המוענקת למבקש שעבור על חוקי הגירה בארה"ב או שביצע עבירה שבגינה לא תתאפשר כניסתו לארה"ב. ניתן לקבל waiver בנסיבות צרות לביקור חד פעמי או לתקופה מוגבלת למבקשים כניסה זמנית לתקופה קצובה לארצות הברית (התנאים לקבלת waiver למהגרים שונים מהתנאים של אלו שמבקשים לקבל ויזת ביקור זמנית). התנאים לקבלת waiver משתנים בהתאם לנסיבות העניין וסוג הוויזה המבוקשת.

מנועי כניסה המבקשים ויזות ארעיות לארצות הברית יכולים לבקש waiver אם יש סיבה חשובה לכניסה, אם המניע אינו חלוט ואם הם יכולים להוכיח כי יש נסיבות המחייבות את שובם למקום מושבם הקבוע לאחר ומוצאה מטרת הכניסה.  במקרים האמורים ייתכן וניתן יהיה לשכנע את הקונסול כי יש טעם לבקשה.

 רשויות ההגירה ומשרד החוץ כמעט בכל המקרים יקבלו את המלצת הקונסול במקרה הקונקרטי היות והקונסול מסוגל לבדוק את הבקשה ביעילות המרבית ובאופן אישי במידת הצורך

התנאים לקבלת Waiver of Ineligibility למבקש הגירה לארצות הברית שונים מהתנאים למבקש ויזה ארעית. המהגר צריך להוכיח כי אם לא תותר כניסתו לארה"ב תיגרם מצוקה קיצונית לאזרח ארה"ב שביקש את כניסתו. יש קושי גדול להוכיח מצוקה קיצונית וכל מקרה נבחן לגופו ובעיקר בהתאם לפסיקה. אם את\ה מהגר\ת הזקוק\ה ל- Waiver of Ineligibility רצוי מאוד שתפנה\י אל עו"ד המתמחה בהגירה בטרם הגשת בקשה ל-Waiver.

למידע אודות סירוב כניסה לארה"ב או סירוב ויזות ארה"ב ראה Visa Denials, וראה גם שאלות נפוצות

 למידע נוסף ויעוץ בנוסף Waivers צור קשר