ויזות ליצואנים לארה”ב E1

חברות ישראליות המייצאות לארה”ב לא תמיד מודעות לכך כי קיימת קטגוריה לויזה מיוחדת המאפשרת להן לשלוח עובדים לארה”ב על מנת לקדם ולהגדיל את הסחר שלהן עם חברות אמריקאיות. הקטגוריה של ויזה E מיועדת לחברות ישראליות המייצאות טובין או שירותים לגורמים בארצות הברית. אם היצוא הינו משמעותי וממושך ייתכן וניתן לשלוח עובדים לתקופות של עד 5 שנים ויותר כדי להמשיך ולהרחיב את הסחר עם ארצות הברית. יצוין כי קטגוריה זו מתאימה יותר מויזה B כשיש צורך לשלוח עובדים לארה”ב בתדירות גבוהה על מנת לתת שירותים או לצרכים אחרים. העובדים לא חייבים להעתיק את מגוריהם לארה”ב אם החברה או משפחת העובד אינן מעוניינות בכך, אולם קטגוריית E אינה מגבילה את העובד במספר כניסות ובהיקף הפעילות שלו בארה”ב כל עוד הוא פועל במסגרת האשרה שניתנה בעת כניסתו (לארצות הברית) כל פעם.

בעיתונות ובטלוויזיה בישראל מרבים לכתוב ולדווח על ויזה E-2

מהפרסומים ניתן להבין כי כל אדם החפץ להגיע לארה”ב יכול לקנות את כניסתו ע”י השקעה של 50,000$ בארה”ב. למעשה למרות הפרסומים הקטגוריה עדיין אינה פתוחה בפני ישראלים אלא בפני ישראלים בעלי דרכונים נוספים מסוימים. אמנם חקיקה רלוונטית כבר אושרה בארצות הברית די מזמן, אולם החקיקה מבוססת על הדדיות ועדיין אין בישראל חקיקה ו/או תקנות תואמות. ייתכנו מכשולים רבים בדרך לאישור הקטגוריה בין שתי המדינות.

בקרוב, קונסוליה ארצות הברית בישראל עתיד לדון בבקשות לוויזה מסוג E2 לישראלים עקב החלטת ממשלת ישראל לעניין יישום ויזה הדדית לאזרחי ארה”ב המעוניינים להשקיע בישראל.

מאידך, קיימת קטגורייה של ויזה E1

ויזה E1 פתוחה לישראלים כבר הרבה שנים. הויזה מבוססת על אמנת סחר בין ארצות הברית לישראל עוד משנת 1954. הקטגוריה מאפשרת לחברות בבעלותן של ישראלים העוסקות ביצוא משמעותי וממושך לחברות בארצות הברית, לנייד עובדים ישראלים מתאימים לארצות הברית (בתנאים מסוימים, כמובן). ויזה E1 מאפשרת לחברה ישראלית המבקשת להגדיל את הסחר עם ארצות הברית להציב עובדים לתקופות שונות ו/או תכופות בתוך ארה”ב כדי לבצע את השירותים שהיא מוכרת ו/או כדי להגדיל את הסחר עם ארצות הברית עפ”י הצורך.

עובדים המקבלים ויזה E1 יכולים להביא איתם לארה”ב גם את בני/בנות הזוג

כמובן את הנשואים בלבד ואת ילדיהם מתחת לגיל 21. בני הזוג לא מקבלים אישור עבודה אוטומטי עם קבלת ויזת E1 של נלווה, אולם לאחר הכניסה לארה”ב ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור עבודה זמני המבוסס על המעמד. כמו כן, ילדים נלווים יכולים ללמוד בבתי ספר ציבוריים.

הזכאות למעמד E1 ניתנת לחברות בבעלות אזרחים ישראלים ולעובדים בעלי אזרחות ישראלית – להוציא בעלי אזרחי ארה”ב בעלי אזרחות כפולה או ישראלים בעלי תושבות קבע (גרין קארד).

לפרטים נוספים צור קשר
למידע נוסף ניתן להיכנס לעמודים הבאים:
ויזות עבודה לארה”ב

ויזת עבודה ועסקים בארה”ב