ויתור על אזרחות ארצות הברית

מדי פעם פונים למשרדינו אנשים עם בקשה לייעוץ בעניין ויתור על אזרחות אמריקאית. ככלל הכוונה היא לוותר על אזרחות ארצות הברית, אולם לעיתים גם מבקשים ייעוץ בעניין ויתור על אזרחות ישראלית. בעיקר רוצים האנשים לדעת מהן ההשלכות בוויתור על אזרחות.

אזרחי ארצות הברית וישראל יכולים לגור מחוץ למדינה שלהם כמעט ללא הגבלה מבלי שתהיה כל השלכה משפטית על מעמדם כאזרחים (לא כך לעניין תושבים ללא מעמד של אזרחות). אין בישראל ואין בארה"ב, נכון להיום, דרישה למינימום זמן של תושבות פיזית במדינה כדי לשמר את האזרחות.  למעשה, אזרח ארצות הברית יכול לחיות ולגור קבע בכל מקום בעולם – מבלי לדרוך על אדמת ארצות הברית – ומעמדם כאזרחים יישאר על כנו. כך גם המצב של ישראלים, אולם גם אזרח ארצות הברית וגם אזרח ישראל (מקום מגוריו אשר יהיה) אינו פטור בהכרח מחובותיו כאזרח – כמו למשל החובה לדיווח שנתי למס הכנסה ורישום לגיוס (אכן כן, גם גברים אזרחי ו/או תושבי קבע ארה"ב – גם בלתי חוקיים – חייבים להירשם לגיוס עד לגיל 26).  למעשה, אין גיוס בפועל אולם רישום לגיוס הינו חובה משפטית ואי ציות לחוק זה מהווה עבירה פלילית שעלולה לגרור סנקציות ו/או לגרוע מזכויות כגון קבלת מלגות מהמדינה וכיוב'.

אזרח ארה"ב המבקש לוותר על אזרחותו חייב להופיע באופן אישי בפני קונסול ארה"ב

ההליך מתבצע בחו"ל ולא מתוך ארה"ב ועליו לחתום על הצהרת וויתור.  במעמד הפגישה הקונסול מסביר את השלכות הוויתור, על העובדה שלא ניתן לבקש אזרחות בחזרה לאחר מכן (אלא במקרים מאוד מאוד מצומצמים בדרך של ערעור משפטי) ואף ייתכן והפונה ימצא את עצמו ללא כל אזרחות אם הליך הויתור על האזרחות יאושר. כמו כן, המבקש יידרש למלא טופס בקשה והצהרה לעניין ויתור על אזרחות.

גם מעשים יכולים להוות ויתור על אזרחות ארה"ב – כמו למשל הצהרת נאמנות (במקרים מסויימים) למדינה זרה, קבלת משרה פוליטית או ממשלתית במדינה זרה, שירות בצבא זר, מעשה בגידה וכיוב'.  גם אם יש חזקה שמעשים אלה עולים כדי ויתור על אזרחות ארצות הברית – החזקה ניתנת לסתירה וניתן להביא ראיות המעידות על כך שהמעשים בוצעו ללא כוונה ו/או תחת כורח.

כחלק מהליך ויתור על אזרחות, תדווח הבקשה לרשויות שונות בארה"ב

כמו למשל רשויות מס הכנסה, כאמור לעיל. ויתור על אזרחות אינו משחרר את האזרח מחובותיו קודם לוויתור ואינו חוקי אם הוויתור מיועד לחמוק מחובות עפ"י דין כגון דיווחים למס הכנסה בארה"ב.

כניסה לארצות הברית לאחר ויתור על אזרחות

המבקש לבקר בארצות הברית לאחר ויתור על אזרחות ייאלץ להגיש בקשה לוויזה או במקרים מסוימים ל- ESTA (לבעלי אזרחות של מדינות השייכות ל- Visa Waiver Program) – כמו כל אדם אחר.  יש לקחת בחשבון כי ביצוע עברה פלילית כגון אי דיווח לרשויות המסים כנדרש (למי שחלה עליו דרישה כזו גם בעבר) יכול להוות, אם כי לא בהכרח, עילה למניעת כניסה לצמיתות למדינת ארצות הברית.

למידה נוסף ו/או קבלת ייעוץ בנושא ויתור על אזרחות צור קשר