דיני משפחהדיני משפחה

משרד עורכי דין קלרפלד מציע היקף שירותים רחב בתחום דיני משפחה ובין היתר:

גירושין
פירוק הנישואין בהתאם לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים. חשוב לציין כי הליך הגירושין ומתן הגט עצמו נמצא בסמכות בתי הדין הרבניים אך שאר הנושאים הנלווים לכך כגון: משמורת הילדים, חלוקת הרכוש וכיוצ', נמצאים גם בסמכות בית המשפט לענייני משפחה, הכל בהתאם לגוף השיפוטי אליו פניתם.

 

התרת נישואין
הליך ביטול נישואים המתבצע דרך בית המשפט לענייני משפחה. להבדיל מגירושין, בו פירוק הנישואין נופלים בגדרו של חוק שיפוט בתי דין רבניים, בהתרת נישואין ביטול הנישואין נועד לזוגות אשר החוק האמור אינו מכיר בהם, ואשר התחתנו בטקסים אזרחיים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כגון: בני זוג מדתות שונות, חסרי דת וכיוצ'.

משמורת ילדים / משמורת משותפת והסדרי ראייה

הגשת תביעות ו/או עריכת הסכמים לעניין משמורת על הילדים המשותפים, במקרים של פירוק התא המשפחתי וכן תביעות ועריכת הסכמים להסדרי ראייה בין הילדים להורה שאינו משמורן.

מזונות
תפקידו של כל הורה לזון את ילדיו בהתאם לדין האישי שחל ובהתאם לפסיקה, אם מדין צרכים הכרחיים ואם מדין צדקה. בנסיבות מסויימות  ניתן גם לתבוע את הסבא והסבתא לדמי מזונות, אם אין ההורים מסוגלים או מוכנים למלא את חובתם.

תביעות רכוש
בית המשפט לענייני משפחה ידון בסכסוכים בין בני המשפחה בתביעות רכוש – אם בין זוגות (נשואים וידועים בציבור) המפרקים את הקשר המשפטי, ואם בין בני משפחה אחרים כמו גם בנושאי ירושה.

הגירה עם קטינים
ככלל, הורה משמורן מחוייב שלא לעבור מרחק רב מההורה השני ללא הסכמתו או הסכמת בית משפט. לעיתים ההורה המשמורן מבקש להגר עם הילדים בשל סיבות שונות (למשל עקב נישואים לאזרח זר המתגורר בחו"ל). עפ"י הדין הבינלאומי אין הורה רשאי להעתיק את מקום מגוריהם הקבוע של הילדים ללא הסכמת ההורה השני ללא צו בית משפט. במקרה שבו ההורה השני מתנגד להעתקת מגוריהם של הילדים אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בית המשפט יבחן מהי טובתם של הילדים ויפסוק בהתאם.

הסכמי יחסי ממון
עריכת הסכמי ממון לפני, אחרי, ובמהלך הנישואין ו/או הזוגיות מגביר את הסיכוי לשמירה על האינטרסים הכלכליים המוסכמים בין בני הזוג ונותן להם תוקף משפטי עם קבלת אישור בית המשפט.

יחסי בני זוג לא נשואים
על אף שדיני משפחה חלים על בני זוג לא נשואים (ידועים בציבור), לא כל חוק החל על בני זוג נשואים חל גם על בני זוג ידועים בציבור. כדי להבטיח את האינטרסים של בני זוג לא נשואים המבקשים לקיים עורך חיים זהה לזוגות נשואים, רצוי לערוך הסכם לחיים משותפים, צוואות וצווים הצהרתיים בהתאם לנסיבות.

בני זוג מאותו מין
אף אם מדינת ישראל אינה נמנית בין המדינות המתקדמות ביותר, רחוקה היא מעידן החשיכה. בית המשפט בישראל פוסק בעקביות עפ"י עיקרון השיוויון וחוק יסוד כבוד האדם – דבר התורם רבות למדיניות שיוויונית בכל הקשור לבני זוג מאותו המין. אולם, השיוויון תחת החוק עדיין לוקה בחסר והמקום שבו נמצא השיווין בדרך כלל הינו פרי הפסיקה או פרי תיקוני חקיקה בעקבות פסיקתו של בית המשפט.

סכסוך במשפחה
בית המשפט לענייני משפחה פוסק בסכסוכים בתוך המשפחה אם ממוני ואם לאו.

תובענה לאבהות או אמהות
תביעת אבהות ובקשות לבדיקות גנטיות לקביעת אבהות מתבררים אך ורק עפ"י צו בית המשפט לענייני משפחה.

אלימות במשפחה והטרדה מאיימת

למידע  נוסף אודות הדין האזרחיהדין המנהלידיני משפחה ודיני עבודה כנסו לאתר שלנו www.klarfeldlaw.com

למידע נוסף ו/או כדי לקבוע פגישת ייעוץ צור קשר