ויזות ביקור לאחר גירוש מטעמים הומניטריים

ידוע לכולם כי גירוש מארצות הברית מהווה עילה למניעת כניסה למדינה ואף במקרים רבים מניעה לצמיתות אם עפ"י דין ואם עפ"י מדיניות בפועל של הקונסול ומשרד החוץ בארה"ב. אולם, מה קורה כשלמדינה עצמה יש אינטרס בשובו של האזרח הזר שגורש מארצות הברית בעבר? ומה קורה עם הילדים נשארו בארה"ב לאחר גירוש ההורה?

ישנם מקרים בודדים שמדינת ארה"ב מעוניינת או נכונה להכניס אזרח זר דרך שעריה לאחר גירושו

בין מקרים אלו נמנים מקרים בהם המדינה מנהלת תיק פלילי בתוך המדינה ועדותו ונוכחותו של נתין הזר המגורש נדרש לניהול אפקטיבית של התיק. יוזמת ההליך, אם כן, תהיה המדינה ולא הפרט ותלווה בזימון לבית המשפט מטעם המדינה.

אולם יש מקרים אחרים בהם הפרט יכול להגיש בקשה לאישור כניסה לארצות הברית לאחר גירוש וביניהם מקרים שביסודם אלמנטים הומניטריים כגון הצורך של הורה להגיע לבית המשפט בארה"ב בו מתנהל הליך משמורת על ילדיו של המבקש.

לדוגמא, ישנם מקרים בהם בני זוג עם ילדים או אחד מבני הזוג שוהה באופן בלתי חוקי בארצות הברית, נתפס על ידי רשויות ההגירה ובהליך מזורז מגורש מהמדינה. הילדים שנולדו או אפילו ילדים ששוהים באופן בלתי חוקי הגרים באופן קבע בארה"ב נכנסים תחת חסותה של האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים בינלאומית (אמנת האג) אם ההורה השני (אזרח, תושב ואף שוהה בלתי חוקי) אינו מעוניין לצאת  מהמדינה יחד עם ההורה המגורש. הדבר נכון גם במקרים של בני זוג המגיעים יחד לארה"ב בוויזת עבודה זמנית או קבועה – כאשר אחד מבני הזוג מבקש להתגרש מהשני ולשוב לארצו. זה נראה טריוויאלי ואף בלתי נתפס כי הילדים אינם עוברים בחזרה למדינת אם יחד עם ההורה החוזר אבל כך המצב. בלי צו הגירה, אסור להוציא ילד ממדינה בה הוא מתגורר ללא אישור שני ההורים, אף בידי ההורה המשמורן, למדינה אחרת – אם שתי המדינות חתומות על אמנת האג.

כפי שניתן להבין מהאמור לעיל – הורה ללא מעמד עצמאי בארה"ב המבקש להתגרש מההורה בעל אשרת השהייה המהותית יעשה נכון אם לא ייקח צעדים משפטיים כלשהם שאינם כוללים הסדר וצו הגירה לעניין ילדי בני הזוג בטרם השלמת ההליך.

כדומה, במקרים בהם גורש אחד מבני הזוג והמגורש לא השכיל לטפל בענייני משמורת והגירה ילדיו בטרם עת, יוכל לפנות לקבלת humanitarian waiver (וויתור על מניעת כניסה לארה"ב מטעמים הומניטאריים) כדי להתייצב לדיונים בבית המשפט בהליכי משמורת והגירה בארצות הברית. הדבר יותנה בהמצאת ערב שיחתום על כתב ערבות. הערב צריך להיות אזרח או תושב קבע בארה"ב שיש לו הכנסה קבועה בארה"ב שניתן להוכיח בדו"חות מס הכנסה בארה"ב ומסמכים נלווים נוספים.

למידע נוסף אודות Waivers ניתן לפנות לעמודים הקשורים לשהיית יתר וסירוב כניסה לארה"ב

לפרטים נוספים צרו קשר